Kluby pod naszą opieką:
Partnerzy:
szpitalpodbukami

uruchom

sesja rehabilitacyjna trwa około 1,5h

W ramach rehabilitacji wad postawy sesje rehabilitacyjne realizowane są w dowolne dni od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00. Łącznie jest to 15 kompleksowych sesji rehabilitacyjnych przeprowadzanych w Centrum Reha-Forma, które łączą w sobie zarówno diagnostykę czynnościową aparatu ruchu w tym:

 

 

wady-postawy-u-dzieci

- badanie manualne oraz przyrządowe (sEMG, badanie stabilności posturalnej,

- badanie stabilności stawów oraz symetrii obciążenia kończyn dolnych itp.) - w celu określenia przyczyn zaburzeń narządu ruchu,

oraz odpowiednią terapię (m.in. masaż, terapię manualną, taping lub inną metodę specjalną, fizykoterapię dobieraną dla każdego pacjenta, czyli ultradźwięki, prądy, laser itp.) wraz z indywidualnie dobranym programem ćwiczeń z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń medycznych, takich jak: stoły trakcyjne, szyny CPM, platformy stabilograficzne, platformy tensometryczne, aparaty do elektromiografii powierzchniowej, kolumny do treningu funkcjonalnego oraz wielu innych urządzeń pomagających szybciej wrócić do zdrowia.