Kluby pod naszą opieką:
Partnerzy:
szpitalpodbukami

uruchom

edukacja motoryczna
Ocena funkcjonalna:
Ocena funkcjonalna jest podstawą do planowania treningów zarówno rehabilitacyjnych, jak i sportowych w zakresie przygotowania motorycznego, łączy w sobie:
•   badanie manualne (oparte na standardach IFOMT), główny cel to lokalizacja uszkodzonej  struktury, określenie lokalnego oraz globalnego patomechanizmu zaburzeń, schematu bólowego oraz stadium choroby;
•   ocenę FMS (Functional Movement Screen), mająca na celu screeningową ocenę motoryki podstawowej, pozwalającą zweryfikować między innymi poprawność i efektywność wzorca ruchowego, stanowiącego klucz do zdrowego aparatu ruchu;
•   badanie rozkładu obciążenia kończyn dolnych w warunkach statycznych i dynamicznych (platforma MTD). Badanie służy do obliczenia Wskaźnika Symetryczności Obciążania Kończyn Dolnych (WS);
•   badanie stabilności posturalnej (BIODEX Balance System);
•   badanie aktywności elektrycznej mięśni (sEMG), umożliwiające przede wszystkim określenie zaburzeń aktywności mięśni podczas ruchu.

prewencja-urazow 1
Treningi funkcjonalne - warunki do uzgodnienia (kontakt: 609 998 010)
Treningi funkcjonalne w ramach prewencji stanów przeciążeniowych w sporcie, stanowiące fundament przygotowania motorycznego.