Kluby pod naszą opieką:
Partnerzy:
szpitalpodbukami

uruchom

Biodex Balance System - proste, skuteczne urządzenie do oceny i treningu równowagi oraz propriocepcji w warunkach klinicznych.
Platforma może być wykorzystana w rehabilitacji kolana, bioder, stóp do obiektywnej oceny stanu pacjenta, postępu terapii, określenia różnicy pomiędzy np. prawą i lewą kończyną.

sEMG jest to badanie funkcji mięśni poprzez analizę sygnałów elektrycznych wytwarzanych przez te mięśnie. Umożliwia przede wszystkim wychwycenie zaburzonych wzorców aktywności mięśniowej aparatu ruchu, ale i służy jako źródło informacji zwrotnej (biofeedback'u) podczas treningu rehabilitacyjnego zarówno kolan, barków, łokci jak i kręgosłupa.

Ocena sił reakcji podłoża na nacisk i jej symetrii, podczas wykonywania zadanych wzorców ruchowych na platformach dynamometrycznych systemu MTD. Badanie służy w diagnostyce rehabilitacyjnej kolan, bioder do obliczenia Wskaźnika Symetryczności Obciążania Kończyn Dolnych (WS).

FMS - metoda screeningowa składająca się z 7 testów, które pozwalają na zweryfikowanie poprawności i efektywności wzorca ruchowego, stanowiącego klucz do zdrowego aparatu ruchu, czyli zdroowych kolan, barków, kręgosłupów itp. Metoda ta znajduje zastosowanie u każdej osoby poddawanej leczeniu kręgosłupa, kolan, bioder, barków itp.. Jak również u osób poddawanych terapii, treningom i innym formom edukacji motorycznej. System punktowej oceny, w  metodzie FMS liczbowo podkreśla deficyt motoryczny, na podstawie której łatwo już zaplanować, prognozować czy udzielać poradnictwa, zarówno medycznego, jak i treningowego. Poprawny trening funkcjonalny, indywidualizowany m.in. na podstawie omawianego testu, zapewnia poprawę jakości ruchu, wyników sportowych oraz zmniejsza ryzyko przeciążeń czy kontuzji w obrębie kolan, barków, bioder czy kręgosłupa. 

Rehabilitacyjne badanie manualne kolana, barku, kręgosłupa czy innej częśći aparatu ruchu przeprowadzane w Centrum Rehabilitacji Ortopedyczno-Sportowej Reha-Forma w Bielsku-Białej oparte jest na standardach IFOMT. Główny cel rehabilitacji tą metodą to lokalizacja uszkodzonej struktury kolana, barku czy kręgosłupa oraz określenie lokalnego oraz globalnego patomechanizmu zaburzeń, schematu bólowego oraz stadium choroby.