Kluby pod naszą opieką:
Partnerzy:
szpitalpodbukami

uruchom

FMS - narzędzie diagnostyczne, znajdujące zastosowanie u każdej osoby poddawanej leczeniu, terapii, treningom i innym formom edukacji motorycznej.

Poprawna motoryka podstawowa zapewnia optymalne funkcjonowanie każdego człowieka.
badaniafms
FMS - metoda screeningowa składająca się z 7 testów, mająca na celu ocenę motoryki podstawowej, pozwala na zweryfikowanie między innymi poprawności i efektywności wzorca ruchowego, stanowiącego klucz do zdrowego aparatu ruchu. System punktowej oceny, w metodzie FMS liczbowo podkreśla deficyt motoryczny, na podstawie której łatwo już zaplanować, prognozować, czy udzielać poradnictwa, zarówno medycznego, jak i treningowego.
Poprawny trening funkcjonalny, indywidualizowany m.in. na podstawie omawianego testu zapewnia:
•   poprawę jakości ruchu wspomagając skutecznie leczenie zespołów przeciążeniowych;
•   poprawę wyników sportowych;
•   zmniejsza ryzyko przeciążeń;
•   zmniejsza ryzyko kontuzji.

FMS - to koncepcja 7 testów ruchowych z trzema testami prowokacyjnymi. Została stworzona przez amerykańskiego fizjoterapeutę Graya Cooka. Kryteria oceny prób: wynik wykonania całej próby oceniany jest w skali 0 – 3, po uprzednim wykonaniu 3 prób dla zaznajomienia się z ruchem podlegającym ocenie.
•   wynik 3 - bezbłędne wykonanie próby;
•   wynik 2 - wystąpienie kompensacji prawidłowego wzorca ruchowego;
•   1 punkt – brak możliwości wykonania zadanego ruchu;
•   0 punktów – wystąpienie bólu podczas wykonywania ruchu.
W razie jakiejkolwiek wątpliwości przyznać należy wynik niższy. Ocena wymaga obserwacji ruchu badanego zarówno w płaszczyźnie strzałkowej, jak i czołowej.

Ciało zawsze poświęci jakość ruchu dla jego ilości. Wzorce ruchowe zawsze podążają drogą o najmniejszym oporze, prowadząc jednak do mikrourazów, dlatego podstawą diagnostyki i rokowań w poradnictwie ortopedycznym jest PRAWIDŁOWE MONITOROWANIE MOTORYKI, które umożliwia FMS

POMYŚL O FMS JAK O FILTRZE POPRAWNOŚCI WZORCÓW RUCHOWYCH

FMS ocena ryzyka urazu

Jeśli uzyskasz wynik FMS poniżej ≤ 14 punktów wtedy prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji wykluczającej z treningu wzrasta z 15% (prawdopodobieństwo przed testem) do ponad 50% (jeśli wykorzystuje się FMS jako +LR 5.0).

Wyniki najnowszych badań dowodzą, iż dzięki FMS skutecznie można zaplanować trening i poprawić motorykę każdego człowieka, zmniejszając tym samym ryzyko występowania kontuzji. Jak pisze Kiesel K i wsp w The North American Journalof Sports Physical Therapy, wynik oceny funkcjonalnej (FMS) poniżej wartości 14 u zawodników futbolu amerykańskiego podnosi ryzyko urazu 3-krotnie; bezpośrednie działania korygujące deficyty ruchowe (mobilność, stabilność) obniżają ryzyko urazu.

•   Systematyczny trening motoryczny zawierający elementy treningu: równowagi, stabilności, siły mięśniowej, plajometryki znacząco obniża urazowość wśród dziewcząt uprawiających sporty zespołowe (Hewett, Lindenfeld 1996).

•   Systematyczny trening motoryczny zawierający elementy treningu: równowagi, stabilności, kontroli nerwowo-mięśniowej, propriocepcji znacząco obniża urazowość ryzyko wystąpienia urazu skrętnego w obrębie stawu skokowego u koszykarzy (Pliski, Rauh, Kaminski 2006).

•   Deficyt siły mięśniowej (wyrażony jako dysbalans pomiędzy zginaczami a prostownikami stawu kolanowego) oraz zaburzenie osiowości k.dolnej związane jest statystycznie ze zwiększoną urazowością w obrębie stawu kolanowego; poprawa siły mięśniowej i kontroli nerwowo-mięśniowej o obniża urazowość wśród kobiet uprawiających sporty zespołowe (Devan, Pescattelo, Faghri 2004).

PRAWIDŁOWA MOTORYKA jest niezbędna dla optymalnego funkcjonowania każdego człowieka i w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko urazu.

"Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu."
Wojciech Oczko