Kluby pod naszą opieką:
Partnerzy:
szpitalpodbukami

uruchom

 

 

                               
Kompleksowe usługi rehabilitacyjne

Sesja rehabilitacyjna specjalna VIP

czas trwania: ok.1,5h

Sesja rehabilitacyjna przeprowadzana w Centrum Reha-Forma łączy w sobie zarówno diagnostykę czynnościową aparatu ruchu w tym: badanie manualne oraz przyrządowe (sEMG, badanie stabilności posturalnej, badanie stabilności stawów oraz symetrii obciążenia kończyn dolnych) - w celu określenia przyczyn zaburzeń narządu ruchu, jak i odpowiednią terapię (m.in. masaż, terapię manualną lub inną metodę specjalną, fizykoterapię dobieraną dla każdego pacjenta, czyli ultradźwięki, prądy, laser, EXOGEN, ALGONIX, falę uderzeniową itp., oraz indywidualnie dobrany program ćwiczeń z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń medycznych, takich jak: stoły trakcyjne, szyny CPM, platformy stabilograficzne, platformy tensometryczne, aparaty  do elektromiografii powierzchniowej, kolumny do treningu funkcjonalnego oraz wielu innych urządzeń pomagających szybciej wrócić do zdrowia).

Terapeuta jest do wyłącznej dyspozycji pacjenta na czas trwania całej sesji rehabilitacyjnej.

* O rodzaju terapii decyduje fizjoterapeuta prowadzący.

                200 zł

Kompleksowa sesja rehabilitacyjna

czas trwania: około 1,5h

Sesja rehabilitacyjna przeprowadzana w Centrum Reha-Forma łączy w sobie zarówno diagnostykę czynnościową aparatu ruchu w tym: badanie manualne oraz przyrządowe (sEMG, badanie stabilności posturalnej, badanie stabilności stawów oraz symetrii obciążenia kończyn dolnych itp.) - w celu określenia przyczyn zaburzeń narządu ruchu, jak i odpowiednią terapię (m.in. masaż, terapię manualną, taping lub inną metodę specjalną, fizykoterapię dobieraną dla każdego pacjenta, czyli ultradźwięki, prądy, laser itp., oraz indywidualnie dobrany program ćwiczeń z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń medycznych, takich jak: stoły trakcyjne, szyny CPM, platformy stabilograficzne, platformy tensometryczne, aparaty  do elektromiografii powierzchniowej, kolumny do treningu funkcjonalnego oraz wielu innych urządzeń pomagających szybciej wrócić do zdrowia).

*wykupienie w/w usługi pozwala na korzystanie ze wszystkich urządzeń i form terapii za wyjątkiem EXOGENU i ALGONIXU, fali uderzeniowej oraz badania dynamometrem izokinetycznym.                

O rodzaju terapii decyduje fizjoterapeuta prowadzący.

Terapię prowadzi terapeuta prowadzący oraz terapeuta pomocniczy.

80zł

Pakiet 10 kompleksowych sesji rehabilitacyjnych

*wykupienie w/w usługi pozwala na korzystanie ze wszystkich urządzeń i form terapii za wyjątkiem EXOGENU I ALGONIXU, fali uderzeniowej oraz badania dynamometrem izokinetycznym.             O rodzaju terapii decyduje fizjoterapeuta prowadzący.

*do wykorzystania w okresie 6 miesięcy od daty zakupu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETU

700zł


*do wykorzystania w okresie  6 miesięcy od daty zakupu

Kompleksowa sesja rehabilitacyjna

z wykorzystaniem Systemu Leczenia Bólu i Regeneracji Tkanek
(Algonix)
180zł/ za zabieg z terapią


 

Turnus Rehabilitacyjny

sesje rehabilitacyjne trwające ok.1,5h, dwa razy dziennie od pon.-pt.

W ramach Turnusu Rehabilitacyjnego sesje rehabilitacyjne realizowane są dwa razy dziennie od poniedziałku do piątku, łącznie 20 kompleksowych sesji rehabilitacyjnych przeprowadzanych w Centrum Reha-Forma łączące w sobie zarówno diagnostykę czynnościową aparatu ruchu w tym: badanie manualne oraz przyrządowe (sEMG, badanie stabilności posturalnej, badanie stabilności stawów oraz symetrii obciążenia kończyn dolnych itp.) - w celu określenia przyczyn zaburzeń narządu ruchu, jak i odpowiednią terapię (m.in. masaż, terapię manualną, taping lub inną metodę specjalną, fizykoterapię dobieraną dla każdego pacjenta, czyli ultradźwięki, prądy, laser itp., oraz indywidualnie dobrany program ćwiczeń z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń medycznych takich jak stoły trakcyjne, szyny CPM, platformy stabilograficzne, platformy tensometryczne, aparaty  do elektromiografii powierzchniowej, kolumny do treningu funkcjonalnego oraz wielu innych urządzeń pomagających szybciej wrócić do zdrowia).

*wykupienie w/w usługi pozwala na korzystanie ze wszystkich urządzeń i form terapii za wyjątkiem EXOGENU, ALGONIXU, fali uderzeniowej oraz badania dynamometrem izokinetycznym oraz nie zawiera kosztów noclegu i wyżywienia.

O rodzaju terapii decyduje fizjoterapeuta prowadzący

*ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI DŁUŻSZYCH TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH ORAZ NA INNYCH WARUNKACH DO UZGODNIENIA

KAŻDA SESJA REHABILITACYJNA

TYLKO PO 60zł*

*W RAMACH TURNUSU REHABILITACYJNEGO

Łączny koszt terapii to: 1200zł**

**ZA 20 KOMPLEKSOWYCH SESJI REHABILITACYJNYCH W RAMACH TURNUSU REHABILITACYJNEGO

***nie zwraca się kosztów niewykorzystanych wizyt

FALA UDERZENIOWA

100 zł./za zabieg do 4000 impulsów

*jeśli dokupisz taki zabieg do kompleksowej sesji rehabilitacyjnej to za zabieg ten zapłacisz 50 zł

System ultradźwiękowej terapii, przyspieszający gojenie złamań (EXOGEN)

35zł/ za zabieg

*jeśli dokupisz taki zabieg do kompleksowej sesji rehabilitacyjnej to za zabieg ten zapłacisz 25 zł

Ocena funkcjonalna

z raportem oceny i programem terapii/treningu

Ocena funkcjonalna przeprowadzana w Centrum Reha-Forma jest podstawą do planowania treningów zarówno rehabilitacyjnych, jak i sportowych – w zakresie przygotowania motorycznego, łączy w sobie:

- badanie manualne (oparte na standardach IFOMT), główny cel to lokalizacja uszkodzonej struktury, określenie lokalnego oraz globalnego patomechanizmu/przyczyny zaburzeń, schematu bólowego oraz stadium choroby;
- ocenę FMS (Functional Movement Screen), mającą na celu screeningową ocenę motoryki podstawowej, pozwalającą zweryfikować między innymi poprawność i efektywność wzorca ruchowego, stanowiącego klucz do zdrowego aparatu ruchu;
- badanie rozkładu obciążenia kończyn dolnych w warunkach statycznych i dynamicznych (platforma MTD). Badanie służy do obliczenia Wskaźnika Symetryczności Obciążania Kończyn Dolnych (WS);
- badanie stabilności posturalnej oraz stabilności stawów kończyn dolnych (BIODEX Balance System);
- badanie aktywności elektrycznej mięśni (sEMG), umożliwiające przede wszystkim określenie zaburzeń aktywności mięśni podczas ruchu (fakultatywnie w zależności od wskazań klinicysty);-badanie siły mięśniowej wraz z innymi parametrami jednego wskazanego stawu z wykorzystaniem dynamomentru izokinetycznego Biodex System 4 Pro.

Istnieje możliwość dokupienia badania dynamometrem izokinetycznym większej ilości stawów 

(każdy dodatkowy staw 100 zł)

               300zł

Treningi funkcjonalne

Treningi funkcjonalne przeprowadzane w Centrum Reha-Forma w ramach prewencji urazów o charakterze przeciążeniowym w sporcie.

STANOWIĄ FUNDAMENT PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO W SPORCIE

WARUNKI DO UZGODNIENIA

(TEL: 609 998 010).


Istnieje możliwość wykupienia na życzenie pacjentów,
tylko pojedynczych zabiegów, jeżeli nie są zainteresowani
wykupieniem ich w całych pakietach rehabilitacyjnych:
FALA UDERZENIOWA

100 zł /

za zabieg do 4000 impulsów

*jeśli dokupisz taki zabieg do kompleksowej sesji rehabilitacyjnej to za zabieg ten zapłacisz 50 zł

EXOGEN

35 zł/ za zabieg

*jeśli dokupisz taki zabieg do kompleksowej sesji rehabilitacyjnej to za zabieg ten zapłacisz 25 zł

Kinezjotaping                  30 zł
Zastosowanie techniki fizjoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; ultradźwięki                  10 zł
Zastosowanie techniki fizjoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; jonoforeza                  10 zł
Elektrostymulacja                  10 zł
Prądy diadynamiczne                  10 zł
Prądy interferencyjne                  10 zł
Prądy TENS                  10 zł
Prądy KOTZA                  10zł
Prądy TRABERTA                  10 zł
Rower (Rotor), Cykloergometr - zastosowanie techniki w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów                  10 zł
Wyciągi - zastosowanie techniki w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; trakcja mechaniczna                  10 zł
Laseroterapia (skaner, punktowo)                  10 zł
Zastosowanie techniki fizykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów; okłady ciepłe lub zimne (termożele)                  10 zł
Masaż częściowy - zastosowanie techniki fizykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów                  50 zł
Masaż limfatyczny - zastosowanie techniki fizykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów                  80 zł
Masaż całościowy - zastosowanie techniki fizykoterapii w obrębie jednego obszaru lub licznych obszarów                  80 zł
Kinezyterapia                  80zł
Badanie fizjoterapeutyczne zarówno manualne jak i przyrządowe (za wyjątkiem oddzielnie płatnego badania dynamometrem izokinetycznym)                  80 zł
Badanie parametrów szybkościowo-siłowych mięśni za pomocą dynamometru izokinetycznego Biodex System 4 Pro, wybranego jednego stawu                100 zł